Galicia: convocatoria de oposiciones (2022)


31 Ene, 2022

Plazo 15 días hábiles (hasta 21 de febrero)

Ver info completa en anpegalicia.es


As solicitudes tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos http://www.edu.xunta.gal/oposicions e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Na solicitude consignarase o código do corpo e, se é o caso, da especialidade que figuran nas bases desta convocatoria.

3.2. Documentación complementaria.

3.7. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

Os códigos do pagamento que se deben empregar son os seguintes:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: código 07.

Delegación de Servizos Centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Taxa denominación: inscrición nos procesos de selección de persoal de Administración xeral da Comunidade Autónoma: código 300302.

Mestres: 38,02 €.

Resto de corpos: 44,17€

RECORDAMOS TER ACTUALIZADA A CHAVE 365